ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مرکز بهداشت مرکز مشاوره مرکز کامپیوتر اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
آخرین اخبار و اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجويان محترم ساكن خوابگاه

دانشجويان محترم مي توانند جهت تمديد يا انصراف از خوابگاه براي ترم دوم 94-93 ازتاريخ 22/10/93 الي 3/11/93 به سايت معاونت دانشجويي مراجعه نمايند.

تذكر: مسئوليت عدم ثبت درخواست برعهده دانشجو خواهد بود.


 دانشجويان جديدالورود جهت ثبت نام از مجموعه داخل دانشگاه از اينجا اقدام نمايند.


دانشجويان جهت آگاهي از زمان و شرايط درخواست وام تغذيه اينجا را كليك نمايند.

 
 
 
فراخوان دانشجويان دختروپسر ورزشکار رشته هاي ورزشي غيرالمپيادي

درخواست وام تغذيه

برگزاري همايش شور زندگي

گزارش کامل وعکسهاي مربوط به تيمهاي اول تا سوم مسابقات واليبال ساحلي 3 نفره شانزدهمين جشنواره درون دانشگاهي پسران دانشجو

عکس واسامي تيم اول ودوم وسوم مسابقات فوتسال

نتيج رده بندي وفينال مسابقات فوتسال 16 جشنواره ورزشي درون دانشگاهي

تاريخ برگزاري رده بندي وفينال مسابقات فوتسال پسران

نتايج روز چهارشنبه وپنج شنبه وجمعه ورحله يک هشتم نهايي ونيمه نهايي فوتسال شانزدهمين جشنواره درون دانشگاهي

برنامه يک هشتم نهايي فوتسال 16 جشنواره درون دانشگاهي

عکسهاي مربوط به تيمها ونفرات شرکت کننده در16 جشنواره ورزشي درون دانشگاهي 93

   

مهمترین پیوندها