ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
آخرین اخبار و اطلاعیه ها

به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند ، جدول زمانبندي مراحل فرآيند واگذاري خوابگاه براي نيم سال اول تحصيلي 93-94 به دانشجويان به شرح زير اعلام مي گردد:

1-گروه بندي (تعيين سرگروه دانشجو) و هم اتاقي از تاريخ 24 /5 /93 به مدت 3 روز  

2-انتخاب اتاق:

الف-*:دکتري و ارشد (انتخاب اتاق افرادي ک عضو گروه هستند)              27/ 5 /1393

الف-**:دکتري و ارشد (انتخاب اتاق گروه هاي جامانده و انفرادي)             28/ 5 /1393

ب- کارشناسي 90و 91 (انتخاب اتاق افرادي ک عضو گروه هستند)         29/ 5 /1393

ب- کارشناسي 90و 91   (انتخاب اتاق گروه هاي جامانده و انفرادي)       30 / 5 /1393

ج-کارشناسي92  (انتخاب اتاق افرادي ک عضو گروه هستند)                       1 / 6/ 1393

ج-کارشناسي92  (انتخاب اتاق گروه هاي جامانده و انفرادي)                      2 / 6/ 1393

3-پرداخت اينترنتي: توسط  درگاه بانک تجارت

الف-دکتري و ارشد           4 / 6 / 1393
ب-کارشناسي 90و91       5 / 6 /1393

ج-کارشناسي 92             6 / 6 /1393

د: مابقي کليه ورودي ها و مقاطع  7-8-9 /6 /1393

******************************************************

 
 
 
   

مهمترین پیوندها